GMOA Web Notice Board 2016

GMOA Web Notice Board 2016

 

20-16-2016 – හදිසි ඇමැතුම් අංකය 0710147075

Disaster Managment 2

 

16-05-2016 – ETCA ආක්‍රමණිකයා පරදමු – “යුතුකම සංවාදය” Yuthukam Sanwadaya

12-04-2016 – News Paper Articles – නුවරඑළියෙන් වාර්ථා වූ ඉන්දියානු ජාතික මැලේරියා රෝගියා පිළිබදව

image (2) image (3)

IMG_2766 image (4) image (6) image (5)

11-04-2016 – Malaria infected Indian found in Nuwara Eliya – Daily Mirror 

නුවරඑළියෙන් වාර්ථා වූ ඉන්දියානු ජාතික මැලේරියා රෝගියා පිළිබදව

12932661_1711610755774398_5858345987225462197_n

10-04-2016 – Identify SAITM Fraud GMOA Leaflet     Tamil

08-04-2016 – ETCA HICCOUGHS!! – Dr. Anuruddha Padeniya’s Speech @ Galadari Hotel (English)

ETCA HICCOUGH!!
Organized by University of Sri Jayawardenepura Masters Association

Guest Panelist
Dr. Anuruddha Padeniya
Consultant Paediatric Neurologist
President – Government Medical Officers’ Association

04-04-2016 – Live @ 8 – Does it mean Ministry of Health has supported so called “Kidney Racket” ?

 

24-03-2016 – Right To Information Act     Sinlala       English

05-04-2016 – ETCA Hiccough “ඉක්කාවක්”

05-04-2016 – Paper Articles 

12923260_1709216659347141_2923404514486435856_n 12961469_1709216562680484_3034500098981345605_n 12961630_1709216582680482_3706586827521237917_n 12924358_1709148359353971_2376889733970585702_n

05-04-2016 – ලංකාදීප – රජයේවෛද්‍ය නිලධාරීහු සෞඛ්‍ය ලේකම්ට එරෙහිව අල්ලස් කොමිසමට යති 

image (19)

05-04-2016 – Daily News – GMOA lodges complaint against Health Ministry Secretary with Bribery 

IMG_2696

05-04-2016 – රිවිර – රාජ්‍ය දේපළ අයතා පරිහරණය කිරීම ගැන සෞඛ්‍ය ලේකම්ට එරෙහිව පැමිණිල්ලක් 

image (22)

05-04-2016 – The Island – GMOA goes to Bribery Commission over SAITM

image (20)

04-04-2016 – Press Release – මාලබේ SAITM ආයතනයට අදාලව සෞඛ්‍ය ලේකම් තුමා ගත් ක්‍රියා මාර්ගයට එරෙහිව අල්ලස් හෝ දුෂණ චෝදනා විමර්ෂන කොමිෂන් සභාවට පැමිණිල්ලක්         Download

04-04-2016 – GMOA complain to Commission to Investigate Allegations of Bribery or Corruption, Re: State facilities granted to SAITM (conclusively by officials of the Ministry of Health in particular Secretary Mr. Anura Jayawickrama)      Download 

03-04-2016 – රෝග සුව කරන පොල් වතුර

10177350_1707903129478494_1463200438247659313_n


ETCA HICCOUGH

12718008_1151201921580197_898124690042704378_n

 


30-03-2016 – පශ්චාත් සීමාවාසික පත්වීම් ලැයිස්තුව – Press Release      Download

12938096_1706213432980797_1311231532601807192_n

 


28-03-2016 – සබරගමුව පළාතේ වෛද්‍යවරුන්ට සන්නිවේදන දීමනාව ලබාදීම පිළිබද ගැටලුව – Press Release    Download

12919826_1705377789731028_7878223431999598592_n


28-03-2016 – Adaderana – Amend Lanka medical ordinance: GMOA

 


27-03-2016 – Live @ 8 – පොල් වතුර බිව්වොත් ලෙඩ අඩුයි

 


27-03-2016 – The Island – Delay in paying allowances irks Sabaragamuwa doctors

 


25-03-2016 – President to help doctors find gov. schools for their children

11219129_1703947579874049_2974051343999290567_n


23-03-2016 – Dr. Nalinda Herath – Kandy Issue 

 


21-03-2016 -Doctors Children Schooling Issue


16-03-2016 – Vavuniya Protest – Dr. Haritha Aluthge 


08-03-2016 – Dear Member, 

Please display this banner in front of your Hospital/ Institution on or before 5th of March, 2016

Common Banner will be displayed by all professional Associations of Sri Lanka against Proposed Indo Lanka Trade in Service Agreement

Thank you

12804768_1694097040859103_4759707298348442342_n 12191851_1694097060859101_8799814407958590544_n

 


08-03-2016 – දිවයින 12794579_1695544677381006_1647343241673025330_n

 


04-03-2016 – Ada Derana Special agency established to formulate National Wage Policy


 

04-03-2016 12814605_1694101277525346_8192305839843934928_n

 


03-03-2016 – Dr. Naveen Soysa – Regarding SAITM

 


03-03-2016 – රාජ්‍ය සේවය සදහා නව වැටුප් ව්‍යුහය එළිදැක්වීම 12729213_1695289924073148_1569819383411936898_n

 


01-03-3016 – ලක්බිම 

image (8)

 


01-03-3016 – Daily News

image (7)


29 02 2016 –  Dr Naveen Soysa – වෛද්‍ය පාදෙණිය මහතාගේ ගම පාදෙණිය නෙමේ 

 


29-02-2016 – Dr Nalinda Herath Regarding Basic salary Increment & NWP

 


28-02-2016 –  Kurunegala Protest against Dr Padeniya 

 


26-02-2016 – Media Gallery – GMOA Protest at Kurunegala


ගරු අග්‍රාමාත්‍ය තුමන්, රජයේ වෛද්‍ය නිලධාරීන්ගේ සංගමයට එල්ල කරන චෝදනාවට UPM & OEA පිළිතුරවරලත් ඉංජිනේරු ගාමිණී නන්ද ගුණවර්ධන මාධ්‍ය ප්‍රකාශක – UPM & OEA

Answer from UPM and OEA for Hon PM’s allegation at GMOA
Charted Engineer Gamini Nanda Gunawardena
Media Spokesman of UPM & OEA

Answer from UPM and OEA for Hon PM’s allegation at GMOA
Charted Eng. Palitha Abeywardena (President, SLEA)

ගරු අග්‍රාමාත්‍ය තුමන්, රජයේ වෛද්‍ය නිලධාරීන්ගේ සංගමයට එල්ල කරන චෝදනාවට UPM & OEA පිළිතුර
වරලත් ඉංජිනේරු පාලිත අබෙවර්ධන
සභාපති – ශ්‍රී ලංකා එංජිනේරු සංගමය

 


GMOA Leaflet – ඉන්දියානු සමාගමක් මගින් ශ්‍රීලංකාව තුල ක්‍රියාත්මක කිරීමට නියමිත හදිසි පුර්ව රෝහල් ප්‍රතිකාර ගිලන්රථ සේවාව පිලිබඳව – Download 

IMG_2217

IMG_2218

IMG_2219

IMG_2220

 


Dear BU Secretaries,
Please display this Banner In-front of your Institute – Download 
IMG_2209

 


20-02-2016 – The Island – PM’s warning: Docs defend their right to express views


19-02-2016 – ලක්බිම 

image (39)

 


19-02-2016 – වෘත්තිකයෝ සටන අතට ගනී

 


Hiru TV


Live @ 8

Eng. Gamini Gunawardena

Archi. D. H. Wijewardena

Mr. Nishantha Wickramasingha

 19-02-2016 – Daily Mirror – We have a right to express our views: GMOA tells PM 

“The Government Dental Surgeons Association (GDSA) President Nimal Karunasiri said the Prime Minister should maintain his good standing and reputation without using the vocabulary of politicians like Mervin Silva and S.B. Dissanayake”

 


19-02-2016 – UPM Press Release 

12744008_1689452567990217_6355590257427667962_n

 


19-02-2016- GMOA Press Release

1937173_1689452437990230_1716053082352203505_n

 


19-02-2016 – Ada Derana – Dr. Harsha De Silva

 


19-02-2016 – BBC සිංහල – අගමැති ගැන වෛද්‍ය මතය – Dr. Anuruddha Padeniya’s Reply

 

 


18-02-2016Sri TV – හෙළිදරව්ව

 


18-02-2016 – News 1st – Various factions warn ahead of the proposed agreement that to be signed with India

 


18-01-2016 – Daily Mirror – PM takes on GMOA, Daily Mirror, Derana

 


18-01-2016 – පැතිකඩ දේශපාලන වැඩසටහන

 


17-02-2016 – Aluth Parlimenthuwa at TV Derana

 16 – 02 – 2016 – Hon. PM – Ada Derana

 


16-02-2016 – The Island – GMOA repeats ominous warning over CID harassment

unnamed image (37)

 


15-02-2016 – Ada Derana – Dr. Naveen Soysa – CID Issue

 


15-02-2016 – දිවයින – වෛද්‍ය සංගමයේ පොත ගැන රහස්‌ පොලිස්‌ පරීක්‍ෂණ

Divaina

Diva1

Diva2

 


15-02-2016 – The IslandCountrywide strike threatened over FCID ‘harassing’ GMOA

island

Island1

Island 2

 


14-02-2016 – Hiru News – CID statement from Dr. Nalinda Herath (Secretary GMOA)

 


13-02-2016 – මුද්‍රණ දෝෂයක් පිලිබදව රජයේ වෛද්‍ය නිලධාරීන්ගේ සංගමයට පොලිස් අපරාධ විමර්ෂණ කොට්ඨාශයන් පරීක්ෂණයක් 

IMG_2167

 


12-02-2016 – Professionals of UPM & OEA – What’s Next?

 


11-02-2016 – All Professionals are ally against ETCA

 

IMG_2145 (1)

 


11-02-2016 – Cabinet Paper on Free Ambulance Service and Paper Advertisement

IMG_2126 (1) IMG_2125 IMG_2124 ඉන්දුයානු කරණය (2)


 

09-02-2016 – ETCA Rally – Dr Anuruddha Padeniya

 


09-02-2016 –  ETCA Rally –  Eng  Gamini Gunawardena :

09-02-2016 – FIRST TIME IN HISTORY…

PRESIDENTS OF ALL PROFESSIONAL ASSOCIATION (UPM & OEA) ARE IN A COMMON PRESS CONFERENCE AGAINST ETCA FRAMEWORK

12688037_1686060608329413_1250951606287694874_n

IMG_2119

IMG_2120

09-02-2016 – The Island – NMDRA heads to ‘roll back’?

island (1) image (32)

08-02-2016 – News 1st


08-02-2016 – Third Letter to Medical Professional Organizations  

image (30)


07-02-2016 – ලංකාදීප – වෙද මහත්වරුත් රතු එළි දල්වති


 

07-02-2016 – Minister Rajith Senaratne – KT issue

 


06-02-2016 – GMOA ETCA Presentation (Updated 02-02-2016) – Download 

 


06-02-2016 – ETCA Framework Agreement – Latest Draft (12-01-2016) – Download 

ETCA new agreement

 


06-02-2016 – Dear Branch Union Secratary,

“If No National Policy; No ETCA”
In spite of various objections from professionals, the Government has announced that they are planning to sign the ETCA framework Agreement within this month. This agreement puts all professionals and future generations in danger. It’s the time for us to stand together and show our unity at this critical juncture.
 
ALL PROFESSIONALS are rally against ETCA on 11th February 2016 at 2pm.
As a support to this rally please demonstrate this Banner  in front of your Hospital / Institute on or before 9th of February 2016.

 

Sinhala Banner – Download 

 

Tamil Banner – Download 

 

4x8

ETCA Banner tamil

 


05-02-2016 – General Committee Meeting

image (29)


 

05-02-2016 – “If No National Policy; No ETCA”

4x8

image (25)

image (28)

 


05-02-2016 – Daily Mirror – Neville F’do Hospital offered to Govt. by chairman

 


05-02-2016 – දිවයින – ඉන්දීය ශ්‍රී ලංකා සේවා ගිවිසුමෙන් ඉන්දියාවේ වෘත්තිකයන් ශ්‍රී ලංකාව ආක්‍රමණය නැවැත්විය නොහැකිවෙයි

Divaina

image (26)


 

04-02-2016 – British Medical Association announces 24-hour strike on 10 February after talks with government fail to reach agreement over new contracts – The Guardian 

 


03-02-2016 – Colombo Today – ලංකාවේ රැකියාවට ඉන්දියානුවන් එනවාට විරුද්ධ වන්නේ ජාතිවාදීන් – විදේශ ඇමති මංගල

mangala-cepa

 


03-02-2016 – OEA – ETCA එයි ! ශ්‍රි ලංකාවේ රැකියා අනතුරේ ..ජාතික ආරක්ෂාව අනතුරේ ..ආර්ථිකය මරු කටේ …

OEA leaflt

 


03-02-2016 – Ceylon Today – PM is to go ahead with Indo Sri lanka ETCA undeterred

image (24)

 


03-02-2016 – Daily Mirror – ETCA: Why so hush-hush?

image_1454416538-1985565568

 


03-02-2016 –  The Island

the island image (22)

 


03-01-2016 – Daily Mirror

Daily Mirror image (23)

 


02-02-2016 – Press Release – Download

IMG_2041


 

02-02-2016 – The Island – GMOA spearheads move to get people to eat healthy food

island image (21)

 


01-02-2016 – Complain on Committing offences using Cyber Technology

IMG_20160202_0002 IMG_20160202_0003

 


01-02-2016 – GMOA Press Conference – Dr. Anuruddha Padeniya

මාධ්‍යවේදීන් ඇසු ප්‍රශ්නය : “ඔබතුමා මාධ්‍යට පෙනීසිටින්නේ නෑ කියා චෝදනාවක් තියෙනවා. ඔබතුමා වකුගඩු ජාවාරම පිලිබදව ප්‍රකාශයක් කරන්නේ නැත්තේ අයි? එයට හේතුව ඔබතුමා මෙයට සම්බන්දයිද?”

 


01-02-2016 –ලක්බිම – වකුගඩු ජාවාරම් සෙවීමේ කමිටු වාර්තාව මේ සතියේ

image (20)

 


01-02-2016 – ලක්බිම – දේශීය සහල් පිළිකා නසන බව හෙළිවේ

image (19)

 


01-02-2016 – SAITM Leflet Tamil      Download 


 

01-02-2016 – දේශීය පාරම්පරික සහල් යනු මොනවාද?

IMG_2032 IMG_2033 IMG_2034


31-01-2016 – The Island – Proposed economic agreement with India: Lessons from the recent past


 

31-01-2016 – සිළුමිණ

IMG_2017

 


31-01-2016 – ලංකාදීප

image (16)

 


30-01-2016 – Daily Mirror

image (15)

 


29-01-2016 – Colombo Today – ඉන්දියානුවන්ට දොර ඇරියොත් රටම අනාථයි – ඒකාබද්ධ ඉංජිනේරු සංවිධානයෙන් නිවේදනයක්

 


29-01-2016 – Proposals to safeguard our Medical Profession from future Trade Agreements     Visit

20160129_171206 20160129_174018-1

 


29-01-2016 – GMOA Press Conference – Dr. Nalinda Herath

Part 1

Part 2


29-01-2016 –  Indo-Sri Lanka Economic and Technology Cooperative Agreement (ETCA)     Visit 

 


27-01-2016 – Memo: Clinical Training to the Medical Students of Private Institutions     Download 

 


27-01-2016 – Watch Rupavahini Debate – PMC Malabe SAITM Issue

 

 


26-01-2016 – The Island – ETCA, Docs and Kidney Punch

image (17) image (18)

 


21-01-2016 – Issues related to PMC Malabe (SAITM)     Visit

 


19-01-2016 – Trade Union Action of Joint Committee of Executive Officers in All Island Service     Visit

 


12-01-2016 – Second Letter to Presidents and Councils of All Medical Professional Organizations     Visit

 


12-01-2016 – MOU was signed between GMOA and Other Trade Unions of Executive Officers in All Island Services     Visit

 


06-01-2016 – A National Policy for International Goods & Services Trading Agreements     Visit