General Committee

Office Bearers 2015/2016

General Committee
DR. AMARASINGHA W.M.S. 714410397 sanjeewawms@gmail.com
DR. ATHAPATTU A.P.S.D. 714807716 sathapattu@yahoo.com
DR. BANDARA K.M.G.S. 770110440 bandara28@yahoo.com
DR. DEWAPRIYA K.D. 773321398 dhanushkadewapriya@yahoo.com
DR. GUNAWARDANA A.B.A 772615503 drabagunawardana@gmail.com
DR. INDRALAL T.V. 777268142 vipulaindralal@ymail.com
DR. JAYARATNE I.L.K. 777577956 kapjay613@gmail.com
DR. LATHAHARAN .A 714402205 lathaharan@yahoo.co.uk
DR. MALLAWARACHCHI K.P. 718667066 kp.kapila@yahoo.com
DR. MADURAGODA A.P. 773553156 amila999@gmail.com
DR. PERERA D.K. 773711802 pereradk@gmail.com
DR. PRIYADARSHANA G.A.I.J 714210458 gajadeerajagath@yahoo.com
DR. RAJAPAKSHE R.M.P. 718480300 palitharajapaksha2201@gmail.com
DR. RANAWEERA K.K.D.M.P. 773527476 prasadhranaweera@yahoo.com
DR. RIZFIN M.H. 776636027 rizfin77@yahoo.com
DR. RUTHRA R. Y. 778862904 yruthra@yahoo.com
DR. SANJEEWA S.G.N. 777001328 sgnsanjeewa@gmail.com
DR. SOMATHILAKE M.V.T.D 772099210 thejanas@gmail.com
DR. THANGARAJA G. 777755035 gandeepant@gmail.com
DR. WICKRAMASINGHE .A 718116937 arsha.wickramasinghe@gmail.com