අලුත් අවුරුදු පණිවුඩය…

සුභ අලුත් අවුරුද්දක් වේවා! පිළිකා, දියවැඩියාව, හදවත් රෝග, අධික රුධිර පීඩනය වැනි රෝග ඇති කරන පිටරටින් ගෙන්වන කිරිපිටි පානය නතර කිරීමට නව වසරේ අධිෂ්ඨාන කර ගනිමු. ඒ වෙනුවට දේශීය දියර…

Continue reading