ආරාධනයයි! – පාරම්පරික සහල් පිළිබද විද්වත් කතිකාව

මෙම ආරාධනය අන් අයට ද යොමුකර කතිකාව හා සම්බන්ධ වන ලෙස ඔවුන් හට ද විවෘතව ආරාධනාකිරීම තුළින් පාරම්පරික ඥානය ජනගතකිරීමේ මේ ව්‍යායාමට අපි සැවොම එක්වෙමු. ස්තුතියි! ඔබේ අදහස් ඇත්නම් යොමු…

Continue reading

අලුත් අවුරුදු පණිවුඩය…

සුභ අලුත් අවුරුද්දක් වේවා! පිළිකා, දියවැඩියාව, හදවත් රෝග, අධික රුධිර පීඩනය වැනි රෝග ඇති කරන පිටරටින් ගෙන්වන කිරිපිටි පානය නතර කිරීමට නව වසරේ අධිෂ්ඨාන කර ගනිමු. ඒ වෙනුවට දේශීය දියර…

Continue reading