GMOA Press Conference 20-10-2015

RE: Basic Salary Increment, National Wage Policy and Budget 2016

Press Release: 2016 අයවැය සම්බන්ධ රජෙය් වෛද්‍යා  නිලධාරීන්ගේ සංගමයේ මතය 16-10-2016  Download