General Committee

Office Bearers 2015/2016

General Committee
DR. AMARASINGHA W.M.S.714410397sanjeewawms@gmail.com
DR. ATHAPATTU A.P.S.D.714807716sathapattu@yahoo.com
DR. BANDARA K.M.G.S.770110440bandara28@yahoo.com
DR. DEWAPRIYA K.D.773321398dhanushkadewapriya@yahoo.com
DR. GUNAWARDANA A.B.A772615503drabagunawardana@gmail.com
DR. INDRALAL T.V.777268142vipulaindralal@ymail.com
DR. JAYARATNE I.L.K.777577956kapjay613@gmail.com
DR. LATHAHARAN .A714402205lathaharan@yahoo.co.uk
DR. MALLAWARACHCHI K.P.718667066kp.kapila@yahoo.com
DR. MADURAGODA A.P.773553156amila999@gmail.com
DR. PERERA D.K.773711802pereradk@gmail.com
DR. PRIYADARSHANA G.A.I.J714210458gajadeerajagath@yahoo.com
DR. RAJAPAKSHE R.M.P.718480300palitharajapaksha2201@gmail.com
DR. RANAWEERA K.K.D.M.P.773527476prasadhranaweera@yahoo.com
DR. RIZFIN M.H.776636027rizfin77@yahoo.com
DR. RUTHRA R. Y.778862904yruthra@yahoo.com
DR. SANJEEWA S.G.N.777001328sgnsanjeewa@gmail.com
DR. SOMATHILAKE M.V.T.D772099210thejanas@gmail.com
DR. THANGARAJA G.777755035gandeepant@gmail.com
DR. WICKRAMASINGHE .A718116937arsha.wickramasinghe@gmail.com